Presudom Višeg suda u Beogradu od 05.09.2017.god., Goran Milošević PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN optužbe za uvredu po privatnoj tužbi Milenka Cakovića i Darka Savića. NOVO NOVO NOVO - Presudom Višeg suda u Beogradu od 03.03.2020.Goran Milošević ponovo PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN po drugoj privatnoj optužbi za uvredu Milenka Cakovića.

Укупно приказа странице

10. октобар 2014.

One man show - DRUMSKA MAFIJA 2


      Kada se za neku grupu ili organizaciju prikači epitet MAFIJA? Onda kada sve ono što važi za ostale, za njih ne važi - uglavnom se na prvom mestu misli na Zakon. Ako Zakon postoji za sve ljude u državi i oni moraju da ga se pridržavaju inače će biti sankcionisani, kako to da određena grupa ljudi ili organizacija može slobodno da radi šta hoće i krši Zakon bez ikakvih posledica? Kako bi smo onda te povlašćene pojedince ili grupe nazvali ako ne MAFIJA?

      Moj drugi deo problema počeo je upravo onda kada sam izrazio sumnju u nivo stručne spreme koji imaju najbliži saradnici (rukovodioci i šefovi) dir.sektora za naplatu putarine mr Milenka Cakovića. Od dana kada sam doneo svoju diplomu o završenim studijama i pokušao da je uporedim sa saradnicima mr Cakovića, ja sam postao najgori i radnik i čovek na svetu. Slučaj je otišao toliko daleko da sam dobio nekoliko upozorenja pred otkaz, premešten na drugo neodgovarajuće radno mesto i na kraju završio na bolničkom lečenju. Sve to ne bi bilo mnogo čudno da o svemu tome nisam obavestio (prijavio) i nadležne organe, ali po već gore pomenutom receptu Zakon nije važio za čoveka koji radi šta i kako hoće u naplati putarine - mr Milenko Caković. Ovome bih samo dodao da sam sve informacije koje sam dobio od J.P.''Putevi Srbije'', dobio nakon Žalbe. Dakle stalno su me odbijali da mi tražene informacije daju, što pojačava sumnju, a dir.Caković me je ubeđivao da rukovodioci i šefovi sa kojima sam hteo da se uporedim, imaju završen fakultet tj. 240 ESPB - što će se u nastavku ovog posta dokazati da je obična (ali direktorska) LAŽ!

     Kako god, pođimo redom. Najpre moja diploma i njeno tumačenje od strane dir.pravne službe J.P.''Putevi Srbije'' Gorana Tomića.     Da ne bi bilo zabune, ja nemam ništa protiv ovog tumačenja - dakle u potpunosti se slažem sa njim, ali ako ono važi za mene, zar nije logično da važi i za ostale ljude ???
Ipak u nastavku pokazaće se da se Zakon selektivno primenjuje. 

     Za sve dole navedene funkcije (sem za pomoćnika šefa odseka) potreban je VII stepen stručne spreme (po starom vrednovanju), odnosno II stepen Visokih studija (po novom vrednovanju - po Bolonji), kako se zahteva u priloženoj sistematizaciji - što se jasno vidi da prikazane diplome - Uverenja, nisu tog ranga (nivoa).

    
  
Za kraj, zna se - šlag na torti. Pošto J.P.''Putevi Srbije'' spada u red neverovatno bahatog i lažljivog preduzeća, to se više puta dokazalo i to u javnosti, pokazaću Vam odgovor koji sam dobio od pr-a J.P.''Putevi Srbije'' Ljerke Ibrović. Posebno ističem da se obrati pažnja na drugi pasus. Šta je pisac ovoga hteo da kaže (i ko ga je uopšte pitao za komentar - u drugom pasusu) i sa koliko hrabrosti tvrde suprotno od onoga što činjenično stanje pokazuje (što bi i ''ćorav čovek video''), prosudite sami.     Iako prikazana situacija u J.P.''Putevi Srbije'' nije smešna već stravična, skandalozna i sa ogromnim odlivom iz budzeta (a svi smo svedoci kako se nad nama - običnim svetom STEŽE KAIŠ), evo zamišljenog dialoga pomoćnika dir.sektora za naplatu putarine Nenada Grubića o svojoj školskoj spremi ...