Presudom Višeg suda u Beogradu od 05.09.2017.god., Goran Milošević PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN optužbe za uvredu po privatnoj tužbi Milenka Cakovića i Darka Savića. NOVO NOVO NOVO - Presudom Višeg suda u Beogradu od 03.03.2020.Goran Milošević ponovo PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN po drugoj privatnoj optužbi za uvredu Milenka Cakovića.

Укупно приказа странице

29. септембар 2015.

Razotkrivanje prevara i manipulacija u naplati putarine


Borba protiv manipulatora zahteva stalno smanjivanje jaza između manipulatora i manipulisanih. To podrazumeva, s jedne strane, institucionalno ograničavanje moći manipulatora, a s druge strane, jačanje otpora manipulisanih (kroz slobodne medije i informatička oruđa - internet i društvene mreže). Postepeno razoružavanje manipulatora, uz naoružavanje manipulisanih sredstvima za samoodbranu, trebalo bi da dovede do demokratske ravnoteže, ozdravljenje državnih ustanova i javnih preduzeća.
Glavno oružje manipulatora je dezinformisanje koje je oblikovano da manipuliše korisnicima na racionalnom nivou, bilo da diskredituje protivrečne stavove ili da navodi na pogrešne zaključke. Cilj dezinformacije je obmana ili zbunjivanje. Mediji su posebno prikladni za dezinformisanje javnosti. Lažiranje statistike, odnosno namerno pogrešno interpretirane statistike je često korišćeno sredstvo da bi dezinformaciji dalo naučnu notu. Dezinformacija je posebno uobičajena u totalitarnim režimima. Za njih je karakteristično apsolutno monopolisanje područja ličnog i društvenog života, ne dopuštajući nikakav oblik artikulacije kritike, uzdižići se nasiljem i terorom koji se oslanja i na pravo i zakonodavstvo. Na taj način vladavina je utemeljena ideološkom manipulacijom, terorom i brutalnošću. Totalitarizam teži ostvarenju ’’totalne moći’’ – vlasti, kroz politizaciju društvene i lične egzistencije i zato podrazumeva potpuno ukidanje građanskog društva i ljudske privatnosti.  U zemljama sa slobodnim, pluralističkim medijima značajno je teže širiti dezinformacije, brže se mogu razotkriti, a kroz istraživanja dokazati njenu istinitu prirodu.

Zbog otvorenog sukoba (u vezi obmana, prevara, vršenja pritisaka... mobinga) sa rukovodstvom naplate putarine ali i dalje, vrhom rukovodstva J.P.''Putevi Srbije'', izricane su mi brojne opomene i upozorenja pred otkaz, da bih na kraju, zbog svoje upornosti i doslednosti dobio i otkaz ugovora o radu. 

Do sada uspeo sam da dođem u posed značajnog broja informacija koje idu u prilog mojim tvrdnjama.


1. Priznavanje fakultetskih diploma u najavi - ''na dođem ti''


Tabela br.1 prikazuje pojedine favorizovane radnike, koji su u većini slučajeva kršenjem zakona, napredovali u službi. Poređenjem prvog datuma diplomiranja sa Ugovorom i Aneksom ugovora, mogu se proveriti moje tvrdnje - kršenje zakona.

1. Aleksandar Lazov, ubrzo posle diplomiranja angažovan je na radnom mestu: Samostalni stručni saradnik za rešavanje reklamacija, koeficijent 3.2 (i na dalje druga radna mesta za koje je neophodna fakultetska diploma - po starom vrednovanju VII stepen a po novom II stepen visokih studija),
2. Aleksandar Nikolić, ubrzo posle diplomiranja angažovan je na rukovodećem radnom mestu: Šef tehničke službe, koeficijent 3.5 (i na dalje druga samo rukovodeća radna mesta za koje je neophodna fakultetska diploma - po starom vrednovanju VII stepen a po novom II stepen visokih studija),
3. Darko Savić, ubrzo posle diplomiranja angažovan je na rukovodećem radnom mestu: Rukovodilac operativne naplate, koeficijent 5.0  (i na dalje druga samo rukovodeća radna mesta za koje je neophodna fakultetska diploma - po starom vrednovanju VII stepen a po novom II stepen visokih studija),
4. Nenad Grubić, predstavlja jedinstven primer kako se sa diplomom VI stepena, po starom vrednovanju, može mimo svakog zakona raditi na izuzetno visokoj rukovodećoj poziciji: Pomoćnik direktora sektora, koeficijent 6.0 !!!
5. Nikola Milenković, mimo svake objektivne logike svoje prve korake u naplati putarine učvršćuje extra brzim napredovanjem na radnom mestu: Pomoćnik šefa odseka, da bi sa diplomom I stepena strukovnih studija, prešao na radno mesto: Šef odseka naplate putarine, koeficijent 3.5,
6. Nikola Ružić, ubrzo posle diplomiranja angažovan je na rukovodećem radnom mestu: Šef tehničke službe, koeficijent 3.5,
7. Srđan Milićević, takođe sa diplomom I stepena strukovnih studija spada u grupu odabranih šefova - Šef odseka naplate putarine, koeficijent 3.5,
8. Miodrag Milijić, posle diplomiranja nalazi se pod okriljem različitih pozicija unutrašnje kontrole, od Stručnog saradnika do Terenskog kontrolora, koeficijenti 3.0, 
9. Slavica Antonijević, :Samostalni stručni saradnik za osnovna sredstva i imovinu preduzeća, koeficijent 3.2,
10. Irena Vukićević, predstavlja najbenigniji primer kršenja zakona - akta o sistematizaciji radnih mesta, jer se u tom pojasu nalazila svega par meseci sa koeficijentom 1.8 tj. od kada je novom sistematizacijom radno mesto: Pomoćnika šefa odseka, na kome se nalazila, propisana stručna sprema I stepena visokih studija, 
11. Sanja Grubić, zahvaljujući ''zvučnom'' prezimenu opravdala je svoje mesto na ovom spisku i svojim angažovanjem kao: Stručni saradnik analitike, koeficijent 3.0,
12. Isidor Jovašević, prema zvanično dobijenim podacima od J.P.''Putevi Srbije'' (28.09.2015.) angažovan je na radnom mestu: Inkasant, koeficijent 1.7

Svi koji su navedeni ovim spiskom, nalaze se u privilegovanoj grupi koja se međusobno razlikuje nivoom funkcije koju obavlja, koeficijentom, veličinom resursa preduzeća nad kojim upravlja ili kontroliše ali je za većinu njih zajedničko - nalaze se na specifičnom radnom mestu bez zakonske osnove. Stvara se osećaj kao da su nečim ucenjeni ili stavljeni u privilegovanu poziciju kako bi nekim radnjama uzvratili ''zahvalnost'' onome koji im je to omogućio. Posebno je zanimljiv primer Miodraga Milijića, koji do dana objavljivanja ove teme nema potrebnu stručnu kvalifikaciju (II stepen visokih studija) za radno mesto: Terenski kontrolor, a trebao bi da bude uzor svim POŠTENIM radnicima, sobzirom da je ujedno i predsednik reprezentativnog (većinskog) sindikata u J.P.''putevi Srbije''! Ne bih odlazio previše u razradu teme, koliko ovakve pogodnosti utiču na kvalitet obavljanja funkcija ali dovoljno je samo pomisliti na aferu koja je pre izvesnog vremena otkrivena u J.P.''Putevi Srbije''. Podsetiću samo, da su i tada kao i sada, rukovodioci negirali postojanje org.kriminala u okviru J.P.''Putevi Srbije'', a u sudskom postupku negirali svako saznanje ili učestvovanje u njemu. Ukoliko imamo na umu da su najviša rukovodeća mesta sa gornjeg spiska popunjena ljudima čije radno angažovanje datira iz vremena delovanja tzv. ''drumske mafije'', a centar koji ih sve okuplja, organizuje i usmerava dir.sektora naplate putarine Milenko Caković - čovek koji je više puta dokazao (primeri na blogu) da je vrsni manipulator i prevarant, odgovori se sami nameću. Samo njihova mašta predstavlja granicu mogućnosti koja im se nudi u bogatom javnom preduzeću, koje je skoro uvek u ogromnim dugovima. Nije ni čudno zašto se stalno probija budzet, kada se objektivno sagleda kadrovska situacija. Ukoliko sagledamo stručna dostignuća -proverenih- kadrova, možemo se saglasiti da su se ispunili neophodni uslovi dugo odlaganog spajanja J.P.''Putevi Srbije'' i Koridora. Ako sticanje ovih diploma nije jedan od razloga navedenog odlaganja spajanja preduzeća, bilo bi zanimljivo čuti šta je ''pravi'' razlog odlaganja izvršenja odluke Vlade Republike Srbije?


2. Paradoksalne izjave visokih zvaničnika u vezi J.P.''Putevi Srbije''


Podsećam čitaoce bloga na raniji post:
Foto-video analiza rada Darka Savića i Milenka Cakovića

Poslednja informacija od J.P.''Putevi Srbije'': 


Ovakvi iluzionisti nisu viđeni na ovim prostorima još od doba Jezde i Dafine. Toliko pompezna najava, dovođenje svetskih promotera, prijemi kod najviših političkih zvaničnika, hvaljenje velikim ulaganjima, kad ono NULA? 
Ko je, koliko i čijim novcem platio ovaj CIRKUS ???

3. Kriminal kao preporuka za organizovanje naplate putarine!

Na ovom blogu mogu se saznati detalji iz mog ličnog iskustva u vezi manipulacija i prevara vodećih ličnosti iz naplate putarine. To sam nadam se argumentovano izložio. Međutim, šta su bile preporuke čelnicima J.P.''Putevi Srbije'' (Branku Jociću, a kasnije Zoranu Drobnjaku) kada su za direktora naplate putarine postavili Milenka Cakovića? Možda bi ovaj isečak iz kultnog dokumentarca ''Dosije'' pomogao u pronalaženju odgovora:

Isečak iz okumentarca ''Dosije'':  L I N K 
 

Ako su ove informacije dostupne široj javnosti, šta bi na to rekli nadležni državni organi? Da li su im ova lica na koja ukazuje fotografija iz dokumentarca, poznata? Ako jesu, po čemu su poznata? Šta treba da se desi da bi nadležni organi delovali? 

Isečak iz dokumentarca ''Dosije'':  L I N K

Ili je možda danas u pitanju nova strategija.

Nekada su kriminalci angažovani za borbu protiv terorista - antiteroristički patriotizam, a danas? Šta danas poznate ''patriote'' rade? Da li su i danas u istom poslu, ali sa drugačijim stajlingom? - Umesto čarapa na glavama, sada se koriste kravate i skupa odela!
Još jednom, podsetiću čitaoce bloga, kako je glasila moja tema objavljena 2005.godine na forumu parlamenta Srbije:

KRIMINAL U DRŽAVNIM ORGANIMA

Naslov je potvrđen u mnogo primera, kao i u ovom, tzv.''drumske mafije''. Da li može da se nasluti ko stoji iza svih ovako zaštićenih kriminalnih radnji?


NASTAVIĆE SE 

Нема коментара:

Постави коментар