Presudom Višeg suda u Beogradu od 05.09.2017.god., Goran Milošević PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN optužbe za uvredu po privatnoj tužbi Milenka Cakovića i Darka Savića. NOVO NOVO NOVO - Presudom Višeg suda u Beogradu od 03.03.2020.Goran Milošević ponovo PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN po drugoj privatnoj optužbi za uvredu Milenka Cakovića.

Укупно приказа странице

30. јун 2015.

Lopovi po zakonu

Razvoj društva za sobom povlači i razvoj svih negativnih odnosa u njemu. Zbog toga se ukazala potreba za savladavanjem ''mutiranih'' oblika kriminala. O čemu se radi? U pitanju je trgovina uticajem. Trgovina uticajem je posebna forma korupcije, koja je danas u razvijenim državama karakteristična za takozvani kriminal belog okovratnika. To su ljudi koji raspolažu odgovarajućim društvenim ugledom ili imaju razvijene veze u visokim socijalnim krugovima, a posebno u krugu političke elite. Oni svoj položaj i uticaj koriste da bi sebi ili drugima uz naknadu pribavili korist, koju u normalnim okolnostima ne bi mogli da dobiju. Konkretno u tu grupu ljudi sa imunitetom od odgovornosti (hapšenja, objektivnog sudskog procesuiranja) spadaju: političari, tajkuni, novinari, direktori javnih preduzeća, sportskih klubova, muzičkih i filmskih festivala, sportski treneri...
Osobe koje trguju uticajem deluju u ''rukavicama'', što znači da sami nisu službena, ni direktno odgovorna lica, te ne mogu se goniti za zloupotrebu službenog položaja pa je neophodno posebno krivično delo. Trgovina uticajem je u stvari mogućnost da se iskoristi neko ko ima velike diskrecione mogućnosti i može da trguje svojim uticajem prilikom donošenja važnih političkih, pravnih ili ekonomskih odluka. U širem smislu, trgovina uticajem podrazumeva razmenu po principu: Ja vama novac, ne tražeći ništa konkretno, ali očekujem da mi se to vrati kada dođete na položaj nekom važnom informacijom. Ili, vi meni učinite određenu uslugu iz domena vaših aktivnosti, a ja ću vama zaposliti kod mene u preduzeću (gde sam ja direktor) nekog ko je vama bitan i slično. Taj vid korupcije izuzetno je teško dokazati, ali se relativno lako može uočiti. 
Kako prepoznati prisustvo trgovine uticajem? - Odugovlačenje sudskih sporova, sumnjiva dešavanja u sudskim postupcima, donošenje rešenja i odluka na osnovu kleveta, manipulacije informacijama, odsustvo efikasnog inspekcijskog nadzora, nedostatak sankcionisanja očiglednih zloupotreba zakona, vidno izražene nelogičnosti u poslovnim i privatnim aktivnostima, skokovito napredovanje pojedinca zasnovano na sumnjivim (lažnim) uspesima, velika materijalna dobit...

Svi tekstovi na ovom blogu najviše se odnose na ovu formu korupcije. 

Naredni video materijali i linkovi, mogu poslužiti za razmišljanje:

 
Naredna tri videa nećete nigde naći na internetu (sa razlogom!):

Ćirilica - Branko Jocić, Miroslav Zdravković _ Ruža Ćirković 1 from Pablo E. on Vimeo.


Нема коментара:

Постави коментар