Presudom Višeg suda u Beogradu od 05.09.2017.god., Goran Milošević PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN optužbe za uvredu po privatnoj tužbi Milenka Cakovića i Darka Savića. NOVO NOVO NOVO - Presudom Višeg suda u Beogradu od 03.03.2020.Goran Milošević ponovo PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN po drugoj privatnoj optužbi za uvredu Milenka Cakovića.

Укупно приказа странице

4. август 2015.

Da li je ministarka izmanipulisana ili učestvuje u manipulacijama?

Iako je više nego očigledno da rukovodstvo J.P.''Putevi Srbije'' manipuliše informacijama, obmanjuje javnost i sankcioniše svoje ''neposlušne'' radnike, zbog ličnih interesa rukovodioca, nije potpuno jasno da li je resorno ministarstvo obmanuto (pa ne reaguje na poslate ''signale'') ili učestvuje u navedenoj radnji?

Podsetiću, da sam se obratio Antikorupcijskom timu resornog ministarstva i informisao o selektivnoj primeni Zakona - priznavanju diploma VI stepena kao VII stepen stručne spreme! Tim činom načinjena je dvostruka šteta i J.P.''Putevi Srbije'' i budzetu:
 1.Omogućeno je nestručnim licima da donose strateške odluke i koriste značajne resurse preduzeća i 2.Izdvajaju se velika novčana sredstva po osnovu radnog angažovanja nestručnih lica!

Za te tvrdnje ponudio sam i validne dokaze - diplome rukovodioca (dobijene Zahtevom za pristup info.od javnog značaja), Ugovore o radnim angažovanjima prijavljenih i Akt o sistematizaciji radnih mesta.  Antikorupcijski tim je proverio moje navode, potvrdio ih i (po njihovim rečima) prosledio Tužilaštvu na dalje postupanje. KTR broj predmeta 1176/14Odgovor iz resornog ministarstva, na moje uporne zahteve da se spreči i sankcioniše kršenje zakona u J.P.''Putevi Srbije'':


Sastanak koji je organizovan 12.09.2014.god. u kabinetu gen.dir.Zorana Drobnjaka, u prisustvu dir.pravne službe Gorana Tomića i dir.naplate putarine Milenka Cakovića a na inicijativu resornog ministarstva i medijaciju pomoćnika ministra Nikole Milivojevića, zloupotrebljen je od strane navedenih rukovodioca Puteva. Tada je na osnovu laži i poluistina omalovažavan i obezvređen svaki moj rad (1) a povrh svega, na osnovu Cakovićevog ''STRUČNOG'' TUMAČENJA moje bolničke dokumentacije (2), proglašen sam za psihički nestabilnu i neodgovornu osobu. Tri meseca kasnije, zbog javnih poziva resornom ministarstvu i Premijeru Vlade Srbije A.Vučiću na društvenoj mreži Twitter, da reaguju i spreče parazitizam i obmane u Putevima, dobijam Rešenje o otkazu ugovora o radu. 

Paralelno sa ovim radnjama, manipulatori i prevaranti iz Puteva, angažuju medije kako bi me dodatno satanizovali:

10.11.2014.

 04.05.2015.

Prvi tekst, bez obzira na laži, i anonimnog kolege (Maratonca Savića, koji sa svim svojim ''dokazima'' i foteljom, ne sme javno da izađe sa ličnim stavom, nego se krije), i ''novinara'' koji se hvale svojim ''istraživačkim uspehom'', nisam demantovao, odbijajući im ceo tekst na nizak nivo njihove inteligencije i ozbiljnost novina. Svaki prosečno inteligentan (ali objektivan) čitalac mog bloga, više je i kvalitetnije informisan (sa relevantnim dokazima!) od čitalaca novina bombastičog naziva. Da li je specijalni sud prihvatio moje svedočenje protiv tzv. ''drumske mafije'', prosudite sami -  >>>>> DOKAZ! Toliko o ''istraživačkom'' novinarstvu kojim se hvale pojedinci.
Međutim, za razliku od prvog, drugi tekst sam morao da dematujem. I nisam bio usamljen u tom demantiju:

06.05.2015.

Pojava koja me je zabrinula u ova prva dva primera je hrabrost ''novinara'' da piše o nekome bez ikakvih provera, oslanjajući se na ''informacije'' samo jedne strane. Da ova navedena aktivnost nije slučajna govori činjenica da se novinar politike, nakon telefonskog kontakta sa mnom, nije osećao postiđeno zbog očiglednog ''propusta'', niti je izrazio žaljenje i izvinjenje. Taj deo ljudskosti  izrazio je urednik politikine hronike.

Ipak, pored svega navedenog, ''stručnjak'' za sve Darko Savić, koji je na mestu rukovodioca za zajedničke poslove, pojavljuje se u mnogim ulogama: i modernizacije naplate putarine, i pitanja operativne naplate i javne nabavke... Toliko ''veliki stručnjak'' a nema adekvatnu stručnu spremu? Verovatno vođeni njegovim primerom i većina ostalih rukovodioca i šefova u naplati putarine takođe nemaju adekvatnu stručnu spremu, što nije razlog da nemaju primanja kao da imaju diplome. Sve to odobrio je gen.dir.Zoran Drobnjak!
 

Нема коментара:

Постави коментар