Presudom Višeg suda u Beogradu od 05.09.2017.god., Goran Milošević PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN optužbe za uvredu po privatnoj tužbi Milenka Cakovića i Darka Savića. NOVO NOVO NOVO - Presudom Višeg suda u Beogradu od 03.03.2020.Goran Milošević ponovo PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN po drugoj privatnoj optužbi za uvredu Milenka Cakovića.

Укупно приказа странице

9. јун 2014.

Hladna i gola istina protiv blistavih čari laži.

Rukovodstvo J.P.''Putevi Srbije'' ne prestaje da iznenađuje svojim bahaćenjem i demonstracijom sile. Nakon dva ipo meseca odsustva sa posla (bolovanja i godišnjeg odmora), prvog radnog dana dočekuje me novo Upozorenje (pretnja otkazom)!

Zbog moje samostalne borbe sa ogromnim zlom koje (opet) upravlja J.P.''Putevi Srbije'', ne želim da obrazlažem i iznosim odbranbene komentare, kako ne bih navedene ''ljudske i intelektualne gromade'' pripremio za finalni obračun koji će uskoro uslediti. Ovom prilikom izneću samo neke od dokumenata koja potvrđuju moje ''uvrede i klevete'' a koja diskredituju elitni rukovodeći odred iz Sektora za naplatu putarine.

Tumačenje moje diplome od strane dir.pravne službe Gorana Tomića Uverenje (Diploma) jednog od Rukovodilaca iz Sektora za naplatu putarine (dobijena po osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, od strane J.P.''Putevi Srbije'' - obrisani lični podaci)


Sa ovom Diplomom - Uverenjem i ovim bodovima (180), angažovan je na rukovodećem radnom mestu:


  Ovo je bio samo jedan slikoviti primer kako se podobni kadar sa nedovoljnom školskom spremom angažuje za rukovodeće radno mesto! Iste su radnje izvršene i sa ostalim rukovodiocima za koje sam posredstvom Poverenika za info.od javnog značaja, tražio diplome na uvid. Dakle VI stepen priznat kao VII !!! A što se pomoćnika dir.Sektora za naplatu putarine Nenada Grubića tiče, on čak nema ni Višu školu po Bolonjskoj deklaraciji (180 ESPB) već staru Višu školu! 

Zatim sledi NEVIĐENA DEMONSTRACIJA SILE - Upozorenje (pretnja otkazom), između ostalog i zbog toga što sam im uputio Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja - tražio uvid u stručnu spremu za četiri EXPERTA - Rukovodilaca u Sektoru za naplatu putarine:

 
 
1 коментар: